Heinosuke Gosho

1 Nominations
1 Wins
Golden Globes

Golden Globes Awards

Awards Database

1958 Winner

1958 Winner

Foreign Film - Foreign Language
Kiiroi karasu (Yellow Crow)